Kaffekittel utanför vindskyddet

I Orust kommun fungerar medborgarförslag på det sättet att 25 personer (folkbokförda i kommunen) behöver rösta på förslaget för att ärendet ska tas upp i kommunstyrelsen. Medborgarförslagen ligger ute, och är röstningsbara, på kommunens webb i 90 dagar.

 • 2020-12-04
  ”Orustförslaget 361 – Vindskydd längs vandringsleden Orust Tvärs (och andra natursköna platser)” publicerades på Orust kommuns webbsida och möjligheten att rösta på det startade (länk här).
 • 2020-12-11
  Förslaget har hittills fått 74 röster och kommer därmed att tas upp i kommunstyrelsen. Men fortsätt gärna rösta. Fler röster betyder att frågan engagerar.
 • 2020-12-16
  En liten enkät med frågor om vindskydd läggs ut av mig. Den som vill kan besvara frågorna här. Enkäten är öppen till och med 2021-01-03.
 • 2020-12-18:
  Förslaget har hittills fått 112 röster och kommer därmed att tas upp i kommunstyrelsen. Men fortsätt gärna rösta. Fler röster betyder att frågan engagerar.
 • 2020-12-30:
  Förslaget har nu fått 124 röster
 • 2021-01-03:
  Sista dagen att svara på frågorna i enkäten om vindskydd. 360 kompletta svar har skickats in. Tack alla ni som engagerade er och svarade!
 • 2021-01-28:
  Förslaget har hittills fått 135 röster och kommer därmed att tas upp i kommunstyrelsen. Men fortsätt gärna rösta. Fler röster betyder att frågan engagerar.
 • 2021-02-02:
  Jag har gjort i ordning en liten presentation som visar en sammanställning över enkätsvaren. Presentation av svar på enkätfrågor om vindskydd (klicka här)

  Startsida presentation

 • 2021-02-03:
  ST-tidningen har en artikel om mitt Orust-förslag

  ST-tidningen skrev om mitt medborgarförslag - Orustförslaget 361 - om vindskydd längs vandringsleden Orust tvärs
  ST-tidningen skrev om mitt medborgarförslag
 • 2021-03-04
  Omröstningen på Orust kommuns webbsida stängs

Kaffekittel utanför vindskyddet

Mer om Orustförslaget (följ länkarna här nedanför)

Vill du få tips till din mejlbox?

ANMÄL DIG FÖR ATT FÅ ÅRSTIDSANPASSADE TIPS FÖR DIN VANDRING ELLER UTFLYKT! DESSUTOM ALLMÄN INSPIRATION FÖR DITT FRILUFTSLIV.

Jag spammar inte! Utskicken kommer
1-2 gånger per månad.