Stenvalvsbron i Kistegården, Sävsjö

Stenvalvsbron i Kistegården strax väster om centrala Sävsjö är en av alla de fornlämningar du passerar om du färdas längs Sävsjö Häradsväg. Bron har två valv och ligger i direkt anslutning till gården Kistegården.

Stenvalvsbron i Kistegården, Sävsjö
Stenvalvsbron i Kistegården, Sävsjö

Bron är 16 meter lång. Hembygdsföreningen har satt upp skydd vid bron för att den inte ska användas.

Så här hittar du till stenvalvsbron i Kistegården

Bron ligger längs Sävsjö Häradsväg, strax väster om centrala Sävsjö. Om du kommer från Sävsjö hittar du bron vid en gård på vänster sida precis innan du kommer fram till Sävsjön på höger sida.

GPS-koordinater, N 6362416, E 478506

Länkar

Länk till Fornsöks information om bron i Kistegården (inklusive karta)

 

Vill du få tips till din mejlbox?

ANMÄL DIG FÖR ATT FÅ ÅRSTIDSANPASSADE TIPS FÖR DIN VANDRING ELLER UTFLYKT! DESSUTOM ALLMÄN INSPIRATION FÖR DITT FRILUFTSLIV.

Jag spammar inte! Utskicken kommer
1-2 gånger per månad.