Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Skrôle Hie, Bruzaholm

Stigen går upp och ner, över stock och sten. Det är svårt att få fram men det är rejäl höjdskillnad. i Skrôle Hie

Skrôle Hie är en ungefär 800 meter lång ravin, med branter på båda sidor om Stuverydsbäcken. Höglandsleden går i utkanten av naturreservatet, men man får svänga av den om man vill gå igenom ravinen.