Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

På rätt plats vid rätt tidpunkt

Solnedgång över sjön Hunsnäsen i Eksjö - på rätt plats vid rätt tidpunkt

Ofta använder man uttrycket ”han var på rätt plats vid rätt tidpunkt”. När det gäller fotografering, och då särskilt i naturen, tycker jag att uttrycket stämmer extra bra. För att få den där bilden man verkligen är ute efter kan …