Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Att skapa sin egen rutt

Att göra sin egen rutt

En av mina väninnor ville komma ut i naturen i söndags, men det fanns en liten hake; det måste vara möjligt att gå turen med barnvagn. Av ren slentrian bokade vi först in att ses vid en sjö dit det …