Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Jag fick se var orkidén knärot växer

Knärot (goodyera repens)

En del saker är ”heliga”. Jag menar sådana saker som man inte vill dela med sig av. Som till exempel sina svampställen. Eller orkidéställen. De senare har jag inga, men idag har jag fått ta del av någon annans och det känns som ett stort förtroende.