Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Vi firade in julen med en utenatt

Sista utenatten före jul

Om omständigheterna hade varit annorlunda hade vi förmodligen tillbringat hela julhelgen utomhus. Men som läget är behöver vi ta hänsyn både till andra människor och till vår fysiska hälsa. Därför nöjde vi oss med att fira in julen med en …