Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Givande ”slow-vandring”

Vargmjölk - Lycogala epidendrum

  En vandring behöver inte vara så lång eller gå så snabbt, det har jag upptäckt på senare tid när ett bråkigt knä ställt till det. Tvärtom kan det vara en fördel att knata runt i snigelfart och ha tid …