Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Kålhuvudets naturreservat

Rödmyrsstugan i Kålhuvudets naturreservat

Hur många favoritplatser kan man ha på jorden? Efter att jag fick övernatta och gå rundslingan som finns i Kålhuvudets naturreservat, Västernorrland, blev jag helt såld på det vackra området där känslan av orörd natur är maximal.