Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Den blå leden på Härön

Den här gången låg inte spången längs den blå stigen under vatten

I slutet av juli var jag på Härön med en före detta kollega, och hittade då en stig jag inte kände till. Den var markerad med blått, men fanns inte med på kartan. Förra helgen gick jag just den blå stigen.