Runsten Sm 78, Uppåkra, Vallsjö, Sävsjö

Ute på ett nyröjt sankt område i Uppåkra, Vallsjö socken, Sävsjö kommun, står runsten Sm 78. Det finns ingen skylt vid Sävsjö Häradsväg som markerar att det finns en runsten åt det här hållet, utan du får använda koordinaterna för att hitta hit. Däremot fanns en blå skylt med texten ”Runsten 100 m” där vi parkerade bilen.

Markägaren verkade inte tycka om runstensletande besökare - se taggtråden
Markägaren verkade inte tycka om runstensletande besökare – se taggtråden

När vi parkerade gick jag mot stättan för att gå in i hagen man ska korsa för att komma fram till runstenen, men den var igensatt med taggtråd, så vi gick över taggtrådsstängslet vid en annan punkt. Hagen lutar lätt ner mot skogen och marken var mycket sank. När vi skulle gå genom stättan från hagen och ut på skogsområdet var även den igensatt med taggtråd, men där kunde vi kliva över taggtråden genom att kliva på en stor sten.

Runsten Sm 78 står på sankmark så ta med stövlar
Runsten Sm 78 står på sankmark så ta med stövlar

Sedan gällde det att hoppa på tuvor i sankmarken för att komma fram till runsten Sm 78 – men det var det värt. Runsten Sm 78 (Sibbestenen) är av ögongranit 1,6 meter hög och lutar betänkligt där den står, men den var fin och den verkade ha blivit uppmålad nyligen. Inskriften på stenen lyder: ”Olov satte denna sten efter Sibbe, sin son.” Sm 78 har varit avslagen, men är nu lagad.

Runsten Sm 78, Uppåkra, Vallsjö, Sävsjö
Runsten Sm 78, Uppåkra, Vallsjö, Sävsjö

Runstenen står på sin ursprungliga plats längs en tidigare väg till Vallsjö kyrka. 200 meter sydost om Sm 78 finns ett av socknens största järnåldersgravfält, men dit gick vi inte vid vårt besök 2020-02-08.

Markägaren verkade inte tycka om runstensletande besökare - se taggtråden
Markägaren verkade inte tycka om runstensletande besökare – se taggtråden

Så här hittar du till runsten Sm 78

Jag får erkänna att jag bara var passagerare på denna tur och inte la märke till vad det stod på skylten där vi svängde av Sävsjö Häradsväg, men vi kom från Vallsjö gamla kyrka och svängde av åt höger strax före Vallsjö kyrka. Sedan följde vi vägen tills vi kom till en liten korsning (se koordinater). Markägaren verkade inte så välvilligt inställd till runstenstittande besökare, för de hade satt igen både stättan vid vägen och stättan från hagen och in mot hygget med taggtråd. Det är blött i marken, så ta med stövlar!

GPS-koordinater, N 6362977, E 482489

Länkar

Länk till Fornsöks information om Sm 78
Länk till sida med fler runstenar jag har besökt

Vill du få tips till din mejlbox?

ANMÄL DIG FÖR ATT FÅ ÅRSTIDSANPASSADE TIPS FÖR DIN VANDRING ELLER UTFLYKT! DESSUTOM ALLMÄN INSPIRATION FÖR DITT FRILUFTSLIV.

Jag spammar inte! Utskicken kommer
1-2 gånger per månad.