På kyrkogården vid Fröderyds kyrka står runsten Sm 69. På väg 127 mellan Vetlanda och Sävsjö svänger man av mot Landsbro och kör efter Landsbro vidare mot Fröderyd. Runsten Sm 60 står på kyrkogården i Fröderyd, så det är lätt att hitta dit.

Runsten Sm 69, Fröderyd, Vetlanda
Runsten Sm 69, Fröderyd, Vetlanda

Runsten Sm 69 är 1,4 meter hög och 1,4 meter bred. Inskriften på runstenen lyder: ”Gerbjörn satte denna sten efter Sven, sin broder..”. Det är en vacker sten och runorna är ifyllda med röd färg. Tyvärr hade man, när jag var där, ställt en soptunna och lite annat precis framför runstenen, så dem fick vi flytta på. Det kändes lite sorgligt.

Så här hittar du till runsten Sm 69

Längs längsväg 127 från Vetlanda mot Sävsjö, sväng av till Landsbro. Efter Landsbro är det skyltat mot Fröderyd. Runstenen står på kyrkogården, intill muren, och är synlig från parkeringen. Om man inte ställer soptunnan framför den som man hade gjort när jag var där.

GPS-koordinater, N 6353032, E 492061

Länkar

Länk till Fornsöks information om runsten Sm 69, RAÄ Fröderyd 13:1
Länk till sida med fler runstenar jag har besökt

Vill du få tips till din mejlbox?

ANMÄL DIG FÖR ATT FÅ ÅRSTIDSANPASSADE TIPS FÖR DIN VANDRING ELLER UTFLYKT! DESSUTOM ALLMÄN INSPIRATION FÖR DITT FRILUFTSLIV.

Jag spammar inte! Utskicken kommer
1-2 gånger per månad.