Runsten Sm 142, Värneslätt, Mellby, Eksjö

Längs vägen på Värneslätt, Mellby socken, Eksjö kommun, står runsten Sm 142. Det finns ingen skylt vid vägen som markerar att här finns en runsten, utan man får gå på koordinaterna för att hitta hit. När jag var här, 2020-02-08, hade jag turen att åka med Tord som hade besökt denna sten tidigare och därför visste redan i förväg var stenen fanns. Kommer du från Mellby/Eksjö är stenen på höger sida om vägen och det är strax efter en fotbollsplan, men före en å.

Vi parkerade bilen alldeles intill runstenen som är inhägnad av ett järnstaket med fyra stenstolpar. Sm 142 är av granit och 1,4 meter hög. Stenen är utsmyckad med ett kors i mitten. Text på runristning: ”Sven gjorde vården efter Fastmund sin fader”. Runstenen lagades, rengjordes och målades 1964. Den målades även upp 1982 och 2004, men upptill skulle den behöva bättras på ännu en gång tycker jag.

Runsten Sm 142, Värneslätt, Mellby, Eksjö
Runsten Sm 142, Värneslätt, Mellby, Eksjö

Så här hittar du till runsten Sm 142

Vi körde från Eksjö mot Höreda och fortsatte rakt igenom både Höreda, Mellby och Värne. Runstenen finns efter en fotbollsplan på höger sida ute på Värneslätten. Det finns ingen ”blåskylt”, så var uppmärksam. Kommer du fram till en å har du kört för långt.

GPS-koordinater, N 6376241, E 505367

Länkar

Länk till Fornsöks information om Sm 142
Länk till sida med fler runstenar jag har besökt

Vill du få tips till din mejlbox?

ANMÄL DIG FÖR ATT FÅ ÅRSTIDSANPASSADE TIPS FÖR DIN VANDRING ELLER UTFLYKT! DESSUTOM ALLMÄN INSPIRATION FÖR DITT FRILUFTSLIV.

Jag spammar inte! Utskicken kommer
1-2 gånger per månad.