Runsten Sm 111, Fageräng, Vetlanda

I skogsbrynet, strax efter en liten åker och alldeles invid vägen, står runsten Sm 111. Det finns ingen skylt vid vägen som upplyser om att stenen står här, men det är ändå ganska lätt att hitta den. Om du kommer från Höreda/Mellby/Värnehållet kommer du till en korsning där en skylt pekar till höger mot Fifflekull, 2. Om du parkerar där har du bara ett hundratal meter kvar längs vägen fram till runstenen som ligger direkt efter den lilla åkern. Det tar bara någon minut att gå.

Runsten 111, Fageräng, Vetlanda
Runsten 111, Fageräng, Vetlanda

I skogsbrynet på vänster sida av vägen står runsten Sm 111 som är 1,65 meter hög. Den blev uppmålad 1984 och inskriften lyder: ”Vigöt reste denna sten efter Gerfast, sin broder. Gud hjälpe.”.

Runsten 111, Fageräng, Vetlanda
Runsten 111, Fageräng, Vetlanda

Redan 1667 hittades denna sten. Det rapporterades då att den ”var liggande över bäck vid Fageräng” och den användes där som spång. Sedan 1854 har Sm 111 stått på nuvarande plats, ungefär 25 meter från Runstensbäcken där den hittades.

Parkera vid vägen in mot Fifflekull
Parkera vid vägen in mot Fifflekull. Sm 111 står längs vägen här, på vänster sida i skogsbrynet efter den svaga kurvan.

På den lilla åkern finns en vacker stenkällare. Tyvärr är det taggtråd precis framför så det är både svårt att ta sig in i den och att fota den.

Så här hittar du till runsten Sm 111

Vi körde från Eksjö mot Vetlanda via samhällena Höreda, Mellby och Värne. Runstenen står till vänster om vägen, strax före gården Fageräng. Vi parkerade vid vägkorsning några hundra meter före runstenen, vid skylt Fifflekull 2. Fortsätt till fots vägen fram till skogsbrynet på vänster sida där Sm 111 står.

GPS-koordinater, N 6372473, E 504945

Länkar

Länk till Fornsöks information om Sm 111
Länk till sida med fler runstenar jag har besökt

Vill du få tips till din mejlbox?

ANMÄL DIG FÖR ATT FÅ ÅRSTIDSANPASSADE TIPS FÖR DIN VANDRING ELLER UTFLYKT! DESSUTOM ALLMÄN INSPIRATION FÖR DITT FRILUFTSLIV.

Jag spammar inte! Utskicken kommer
1-2 gånger per månad.