Den största domarringen på Bruadungen gravfält

På krönet av en liten sandås i gles tallskog utanför Flisby ligger Bruadungen, ett av Jönköpings läns större domarringsgravfält. Här finns närmare fyrtio runda stenkretsar, så kallade domarringar, några resta stenar, runda och ovala stensättningar, fyrsidiga stenkretsar och en större treudd. Totalt 60 synliga gravar.

Bruadungen är ett gravfält från äldre järnåldern och jag besökte det första gången 2020-01-014. Gravfältet ligger alldeles bredvid vägen, och en skylt markerar tydligt platsen. Redan när vi parkerade bilen kände jag att detta var en plats jag tyckte om. Bruadungens gravfält ligger nämligen på en sandås i gles tallskog – en av mina favoritnaturtyper.

Treudden på Bruadungens gravfält
Treudden på Bruadungens gravfält

Här fanns en treudd (19 meter), men till skillnad från den i Fagertofta som vi besökt samma dag låg Bruadungens treudd fullt synlig ovan mark. När jag lyfte blicken uppåt åsen såg jag stenar vart jag än vände mig. Av de 49 domarringar man känner till i Flisby finns hela 38 stycken på detta gravfält.

Den största domarringen på Bruadungen gravfält
Den största domarringen på Bruadungens gravfält består av hela 14 stenar

Ännu en domarring i Bruadungen

Vi strosade först stigen fram, men gick sedan kors och tvärs över tallmon och fotade de vackra stenformationerna. Detta är definitivt ett spännande ställe att ta med barn till om man vill visa dem en historisk plats. Jag hade svårt att slita mig när det var dags att åka vidare.

En del stensättningar var ovala
En del stensättningar var ovala
Den del domarringar var små
Den del domarringar var små

Hur gravfältet fick sitt namn

Som kuriosa kan jag nämna att man tror att platsen Bruadungen (småländska för ”bruddungen”) fått sitt namn av sägnen som säger att ett brudfölje som kommit förbi där blivit förvandlade till stenar av onda väsen. En av mina vänner hävdar bestämt att det spökar här kvällstid.

Så här hittar du till Bruadungen gravfält

Från Aneby: Kör den södergående vägen som löper strax öster om Anebysjön. Ca 7,5 km söder om Aneby, sväng höger mot Flisby samhälle. Kör ca 1 km.

GPS-koordinater, N 6403504, E 490083

Länkar

Länk till Fornsöks information om Bruadungen (inklusive karta)
Länk till sida med fler gravfält jag har besökt

Jag när jag fotar vid Bruadungen
Man får se till att man får bästa vinklarna när man ska fota

English EN German DE Spanish ES Swedish SV