Showing: 1 - 4 of 4 RESULTS

Store Mosse – en spontanutflykt

Glädje på Store Mosse

När man inser på fredagskvällen att man har en hel helg utan inplanerade aktiviteter får man ändra det, så när det hände mig igår skrev jag till Linda. Inte för att jag inte kan ge mig ut i naturen själv – utan för att det är trevligt med sällskap.