Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

Årshultsmyrens naturreservat

Årshultmyrens naturreservat - Stensjön

  Årshultsmyren ligger inte i mitt absoluta närområde, men jag älskar att det är snabbt och lätt att nå platsen när jag har varit på mitt jobb, som ligger närmre Ljungby. Årshultsmyren är helt orörd och obrukad som myr. Området …