Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Södra Hällarna, Gotland

Vy mot Högklint från Södra Hällarna

En blåsig onsdag i januari (ja, idag faktiskt) drog jag med mina fyra barn, deras morfar, moster och kusin till en plats om heter Södra Hällarna på Gotland. En för mig ny plats. Även att jag är uppvuxen på Gotland …