Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Stegutmaning #10000hemomkring

Mossa är något som återkommer på många ställen i Ranebo

Oftast rör man sig mindre under vintermånaderna. Trots att jag tänker varje höst att jag inte ska slappa till mig så brukar det vara svårt att hålla samma aktivitetsnivå som under sommaren. Jag misstänker att jag inte är helt ensam om att vilja komma igång. Därför bestämde jag mig för att göra en stegutmaning under april – som är öppen för alla.