Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Annorlunda fredagslyx

Kommande utflyktsställe i Småland

Den här veckans fredagslyx skilde sig från andra veckors. Inte i fråga om tiden, för jag använde den lediga fredagseftermiddagen precis som vanligt. Det var huvudsyftet med min utflykt som var annorlunda.