Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Paradisets naturreservat, Huddinge

Hemomkringvandring i Paradisets naturreservat

  Paradiset är ett kommunalt naturreservat som ligger i Huddinge i Stockholm. Paradisets naturreservat är 760 hektar och genom reservatet går en del av sörmlandsleden, eller rättare sagt delar av tre olika etapper. Det finns fyra leder i Paradiset, förutom …