Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

Hundrundan i Byvärma naturreservat

Bara två hundra meter norr om mitt hem ligger Byvärma naturreservat. Det är inte så stort bara 41 hektar. Men härigenom och i dess omgivningar går ofta mina dagliga rundor med hunden. Byvärma reservat bildades 1993 främst för att skydda …

Kaffe vid sjön i Vedåsa naturreservat

Vedåsa naturreservat

  Likt ett delta av sumpmarker är Vedåsa naturreservat. Ett fantastiskt våtmarksområde som faktiskt är vackrast att paddla i (här går paddlingsled), men den här gången tar jag en runda till fots. Naturreservatet är långsträckt och följer utmed Helgeå i …