Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Vedåsa naturreservat

Kaffe vid sjön i Vedåsa naturreservat

  Likt ett delta av sumpmarker är Vedåsa naturreservat. Ett fantastiskt våtmarksområde som faktiskt är vackrast att paddla i (här går paddlingsled), men den här gången tar jag en runda till fots. Naturreservatet är långsträckt och följer utmed Helgeå i …