Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Naturreservatet Korphålorna, Ydre

Här börjar vandringsleden i naturreservat Korphålorna

Skurugata, Skrôle hie och Hulegata är några raviner i Eksjö kommun som jag är förtjust i. Jag har flera gånger snuddat vid tanken att även besöka Korphålorna i grannkommunen Ydre, men det har inte blivit av. Förrän häromdagen när Mari …