Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS
Morgonutsikt från tältet Järnavik

Blekingeleden: Etapp 8 Persgärde-Järnavik

På etapp 8 av Blekingeleden (Persgärde-Järnavik) märker man att landskapet sakta förändras och man går från skogslandskap till kustlandskap. Man märker att det är gammal sjöbotten man vandrar på. Runda bergsknallar omgivna av leråkrar. Stora ekar börjar på sina ställen …