Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS

Pipkrake – ännu ett frostfenomen

Pipkrake - ett frostfenomen

När jag och Therése skrivit våra respektive inlägg om håris har vi fått mycket uppmärksamhet. Delvis här i bloggen, men även på Facebook där vi skrev om naturfenomenet i en vandringsgrupp. Det var många som blev glada över att äntligen …

Håris

Håris – ett vackert naturfenomen

När jag var ute på min dagliga skogspromenad hemomkring i Eksjötrakten i tisdags, fick jag för första gången se ett ganska ovanligt naturfenomen, nämligen håris. Förutsättningen för att håris ska bildas är att trädstycket är vattenindränkt men inte fruset. Dessutom …