Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Pipkrake – ännu ett frostfenomen

Pipkrake - ett frostfenomen

När jag och Therése skrivit våra respektive inlägg om håris har vi fått mycket uppmärksamhet. Delvis här i bloggen, men även på Facebook där vi skrev om naturfenomenet i en vandringsgrupp. Det var många som blev glada över att äntligen …