Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

Som tack för i fjol

Strimsporre (linaria repens)

I förra årets torka var det nästan bara strimsporren som blommade mitt i sommaren, och lyste upp mina promenader. Som tack uppmärksammar jag den idag också, trots att min mamma kallar den ogräs.