Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Grönska i det vintergrå

Tänk att man kan bli så glad över lite grönska

Under denna grå period (när det snöar och regnar varannan dag) uppskattar jag färg mer än vanligt. Det var egentligen inget jag hade tänkt på, men jag upptäckte det idag när jag var omgiven av grönska.