Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Rotsidans naturreservat, Höga kusten

Flädervänderot vid Rotsidan

Ett av mina paradis: ”Rotsidan är en fyra kilometer lång och låglänt kuststräcka, med vackert slipade och plana diabashällar. Här befinner du dig bland vindpinade kusttallar och dvärgvuxna granar. Området är lättillgängligt.” säger Länsstyrelsen.