Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Taxås naturreservat, Taxåsklint

Taxås naturreservat

  Vackert vid östra sidan om sjön Möckeln ligger Taxås naturreservat och Taxås gård. Området är skyddat sedan 1994 och är 117 hektar stort. (Själva Taxås gård ingår inte i reservatet). Lövskogen dominerar och här finns alm, ek, lind, avenbok, …