Lampa vid vindskydd, Orustförslaget

Tack för ditt svar

Jag vill verkligen tacka dig för att du tog dig tid att dela med dig av dina tankar. Ditt svar kommer att vara en del i det jag kommer att presentera för kommunstyrelsen när Orustförslaget 361 om vindskydd längs vandringsleden Orust Tvärs/Kuststigen tas upp 2021.

Vill du veta mer om själva förslaget – läs här!

/ Therese Freid, Hemomkringvandring

English EN German DE Spanish ES Swedish SV