Kategori: Linda Björk

Linda Björk och hennes hund Vittra

Älg fotad i området kring Byvärma naturreservat

Hundrundan i Byvärma naturreservat

Bara två hundra meter norr om mitt hem ligger Byvärma naturreservat. Det är inte så stort bara 41 hektar. Men härigenom och i dess omgivningar går ofta mina dagliga rundor med hunden. Byvärma reservat bildades 1993 främst för att skydda mycket ovanliga eller hotade insektsarter.
Läs mer

Vid sjön Halen

En vandring runt Sjön Halen

Jag har ett område som delas av Kronoberg, Blekinge och Skåne dit jag återkommer ofta. För vandring, paddling, jakt och fiske. I området finns fantastisk kuperad natur. Insprängda i det klippiga landskapet bryter sjöar som Immeln, Raslången och Halen. Naturreservaten avlöser varandra och även Raslångens Ekopark är fantastisk.

Läs mer

Jag och Vittra på Bjärehalvön

Bjärehalvön runt, Skåneleden SL1

I mars 2019 vandrade jag Skåneleden SL 1 Kust-kust ”Bjärehalvön runt”. Dag 1 Ängelholm-Vejbystrand 13 km Ställer bilen i Ängelholm (eller ja i utkanten eftersom den ska stå några dagar). Tar mig ner till leden och börjar gå mot Vejbystrand. Leden går här längs med stranden och mest hus in mot land. Passerar Vejbystrand och […]

Läs mer
Jag på plats - Sveriges lägsta punkt finns här i vattenriket

Vattenriket, Kristanstad (tillgänglig led)

Äntligen ledig efter att ha jobbat hela nyår. Så idag lördag fixar jag tidigt på morgonen med fika (kokta ägg och bit mörk choklad) och kaffe. Så sätter jag mig i bilen, idag kör jag strax utanför mitt ”närområde” och in en bit i Skåne. Målet är Vattenriket i Kristanstad.

Läs mer

Jag och min trogna följeslagare Vittra på Sverigeresan

Min favorittur 2019 – Linda Björk

Under 2019 gör jag för mig själv en helt unik resa. Efter två års väntan och efterforskningar gör jag en …….. SVERIGERESA. 18 av Sveriges 30 nationalparker har jag besökt i år. Och likaså 11 av Sveriges 15 världsarv. Dessutom har jag varit både på Sveriges högsta punkt och Sveriges nordligaste punkt under 2019. Nu under juldagarna 27-28 knyter jag ihop säcken och besöker Sveriges lägsta punkt och Sveriges sydligaste punkt.

Läs mer

Kaffe vid sjön i Vedåsa naturreservat

Vedåsa naturreservat

  Likt ett delta av sumpmarker är Vedåsa naturreservat. Ett fantastiskt våtmarksområde som faktiskt är vackrast att paddla i (här går paddlingsled), men den här gången tar jag en runda till fots. Naturreservatet är långsträckt och följer utmed Helgeå i norra änden av sjön Möckeln, till södra änden av Agunnarydssjön. Landmassan vid Möckelns utlopp har […]

Läs mer
Marsholm gård

Marsholm naturreservat – en vandring i spåren efter stormen Gudrun

  Till Marsholm naturreservat har jag bara cirka 2 km fågelvägen, men eftersom det är en ö ute i sjön Möckeln når jag det enklast om jag ska vandra via landsvägen i norra änden av sjön. Där har ön en broförbindelse. Själva reservatet är merparten vatten (78 ha land 315 ha vatten) så det händer […]

Läs mer
Årshultmyrens naturreservat - Stensjön

Årshultsmyrens naturreservat

  Årshultsmyren ligger inte i mitt absoluta närområde, men jag älskar att det är snabbt och lätt att nå platsen när jag har varit på mitt jobb, som ligger närmre Ljungby. Årshultsmyren är helt orörd och obrukad som myr. Området bjuder två slingor, en i norr (orange 4 km) och en i söder (gul 4 […]

Läs mer
Taxås naturreservat

Taxås naturreservat, Taxåsklint

  Vackert vid östra sidan om sjön Möckeln ligger Taxås naturreservat och Taxås gård. Området är skyddat sedan 1994 och är 117 hektar stort. (Själva Taxås gård ingår inte i reservatet). Lövskogen dominerar och här finns alm, ek, lind, avenbok, lönn och bok. En del träd är mycket gamla. Våren är praktfull, blommor såsom blåsippa, […]

Läs mer