Längs längsväg 127 mellan Vetlanda mot Sävsjö svänger du av mot Hultagård och Skepperstad. Följ skyltar till Skepperstad. Runsten Sm 73 står på kyrkogården i Skepperstad, alldeles intill muren. Runsten Sm 73 är av röd granit och 1,35 meter hög.

Runsten Sm 73, Skepperstad, Sävsjö
Runsten Sm 73, Skepperstad, Sävsjö

Inskriften på stenen lyder: ”Holme lät göra bron efter Torgöt, sin fader”. Det finns även ett liksidigt kors inristat i mitten av stenen. Stenen slogs sönder när den flyttades från sin ursprungliga plats cirka 2 kilometer bort, men tack vare en avbildning från 1690-talet kan man uttyda hela texten.

Runsten Sm 73, Skepperstad, Sävsjö
Runsten Sm 73, Skepperstad, Sävsjö

Så här hittar du till runsten Sm 73

Längs längsväg 127 mellan Vetlanda mot Sävsjö svänger du av mot Hultagård och Skepperstad. Följ skyltar till Skepperstad. Runsten Sm 73 står på kyrkogården i Skepperstad, alldeles intill muren.

N 6356434, E 485879

Länkar

Länk till Fornsöks information om Sm 73 RAÄ Skepperstad 26:1
Länk till sida med fler runstenar jag har besökt

Vill du få tips till din mejlbox?

ANMÄL DIG FÖR ATT FÅ ÅRSTIDSANPASSADE TIPS FÖR DIN VANDRING ELLER UTFLYKT! DESSUTOM ALLMÄN INSPIRATION FÖR DITT FRILUFTSLIV.

Jag spammar inte! Utskicken kommer
1-2 gånger per månad.