Runsten Sm 141 Mellby, Eksjö

I en hage i Mellby socken, Eksjö kommun, står runsten Sm 141. Det finns ingen skylt vid vägen som markerar att här finns en runsten, utan man får gå på koordinaterna för att hitta hit. När jag var här, 2020-02-08, hade jag turen att åka med Tord som hade besökt denna sten tidigare och därför visste redan i förväg var stenen fanns.

Runsten Sm 141 Mellby, Eksjö
Runsten Sm 141 Mellby, Eksjö

Det finns gott om plats att parkera sin bil vid den lilla väg som går in i hagen. I hagen gick det även nu i februari kor så man får gå igenom en grind för att kunna komma i närheten av runstenen. Gå cirka 50 meter framåt och håll till vänster. Strax innanför ett stängsel av taggtråd står Sm 141 Mellby, Eksjö. Du skymtar den i hagen längst till vänster på bilden här nedanför. Dessvärre har stenen blivit utsatt för åverkan (avslagen cirka 25 cm över marken) men har blivit ihopsatt igen. Runsten Sm 141 är av granit och cirka 0,75 meter hög. Den blev uppmålad 2004.

Innanför den här grinden finns runsten Sm 141
Innanför den här grinden finns runsten Sm 141

Till höger om skogsvägen ligger gravfältet i Mellby som är ett järnåldersgravfält från cirka 500-1050 e. Kr. Här har gården begravt flera generationer av sina döda, och här finns runt 35 gravar idag. Dock finns inga stenformationer, utan det handlar om övervuxna gravkullar.

Gravfältet i Mellby
Gravfältet i Mellby

Vackrast under stoppet var dock denna byggnad:

Vackrast vid stoppet runsten Sm 141 var denna byggnad
Vackrast vid stoppet var denna byggnad

Så här hittar du till runsten Sm 141

Vi körde från Eksjö mot Höreda och fortsatte rakt igenom samhället mot Mellby. Runstenen finns då vid en gård strax före Mellby. Runstenen ligger på höger sida av vägen inne i hagen.

GPS-koordinater, SWEREF: N 6379633, E 505976

Länkar

Länk till Fornsöks information om Sm 141
Länk till sida med fler runstenar jag har besökt

Vill du få tips till din mejlbox?

ANMÄL DIG FÖR ATT FÅ ÅRSTIDSANPASSADE TIPS FÖR DIN VANDRING ELLER UTFLYKT! DESSUTOM ALLMÄN INSPIRATION FÖR DITT FRILUFTSLIV.

Jag spammar inte! Utskicken kommer
1-2 gånger per månad.