Dag: 19 januari, 2019

Bild från Dumme mosse

Dumme mosse

Dumme mosse är ett naturreservat som ligger bredvid Jönköping Airport. Det är ett mysigt och lättillgängligt naturreservat där man möts av vida kala mossar, glest trädbevuxna kärr, öppna mader och sumpskogar. I naturreservatet finns en 5 kilometer tillgänglighetsanpassad led där man kan ta sig fram med rullstol eller barnvagn, och dessutom 10 km spångade leder.

Läs mer